دانلودهیأت منصفه 3500 تومان

دانلودهیأت منصفه

  تعداد صفحات : ۱۵۸ ·         اندازه فونت : ۱۲ ·         نوع فایل : WORD   ·         نوع فونت : b nazanin ·         قابل ویرایش : بله ·         فهرست مطالب : دارد ·          چکیده و مقدمه : دارد [...]

مشاهده و خرید
دانلود تحقیق در مورد نان 1000 تومان

دانلود تحقیق در مورد نان

  تعداد صفحات : ۳۴ ·         اندازه فونت : ۱۲ ·         نوع فایل : WORD   ·         نوع فونت : b nazanin ·         قابل ویرایش : بله ·         فهرست مطالب : دارد ·          چکیده و مقدمه : دارد [...]

مشاهده و خرید
تولید طناب نایلونی ۴۵ ص 2000 تومان

تولید طناب نایلونی ۴۵ ص

·         تعداد صفحات : ۳۸ ·         اندازه فونت : ۱۲ ·         نوع فایل : WORD   ·         نوع فونت : b nazanin ·         قابل ویرایش : بله ·         فهرست مطالب : دارد ·          چکیده و مقدمه [...]

مشاهده و خرید
توجیهی تولید صنایع دستی تکمیلی و تلفیقی (تابلوهای دیوارکوب سرامیکی، شیشه ای و چوبی) ۱۵ ص 2000 تومان

توجیهی تولید صنایع دستی تکمیلی و تلفیقی (تابلوهای دیوارکوب سرامیکی، شیشه ای و چوبی) ۱۵ ص

·         تعداد صفحات : ۱۸ ·         اندازه فونت : ۱۲ ·         نوع فایل : WORD   ·         نوع فونت : b nazanin ·         قابل ویرایش : بله ·         فهرست مطالب : دارد ·          چکیده و مقدمه [...]

مشاهده و خرید
پایان نامه امنیت و خصوصی سازی RFID 3900 تومان

پایان نامه امنیت و خصوصی سازی RFID

توضیحات مختصر در مورد تحقیق ·         تعداد صفحات : ۷۵ ·         اندازه فونت : ۱۲ ·         نوع فایل : WORD   ·         نوع فونت : b nazanin ·         قابل ویرایش : بله ·         فهرست مطالب : [...]

مشاهده و خرید
پایان نامه الکترواسپینینگ 3800 تومان

پایان نامه الکترواسپینینگ

توضیحات مختصر در مورد تحقیق ·         تعداد صفحات : ۸۲ ·         اندازه فونت : ۱۲ ·         نوع فایل : WORD   ·         نوع فونت : b nazanin ·         قابل ویرایش : بله ·         فهرست مطالب : [...]

مشاهده و خرید
تجزیه و تحلیل صورتهای مالی 2500 تومان

تجزیه و تحلیل صورتهای مالی

مقدمه امروزه شرکت های صنعتی و خدماتی فعالیتهای تولیدی و بازرگانی خود را در شرایطی انجام میدهند که تغییرات درجوامع تجاری سریع بوده و رقابت درسطح بسیار بالایی است

مشاهده و خرید
گزارش انبار داده 1000 تومان

گزارش انبار داده

۱-۱          مقدمه: سیر تحول منشاء اصلی پردازش DSS به روزهای خیلی دور در تاریخ سیستمهای کامپیوتری و اطلاعاتی بر می‌گردد. جالب است بدانیم که سیستمهای پشتیبان تصمیم دارای قدمت طولانی وپیچیده در [...]

مشاهده و خرید
اسیبهای ورزشی 5000 تومان

اسیبهای ورزشی

  ورزشی سطوح نیروی عکس العمل زمین باید به هر دو جزء عمودی و افقی تجزیه شود. جزء عمودی به دلیل جاذبه و جزء افقی در نتیجه اصطکاک است

مشاهده و خرید